lørdag 16. mars 2013

Spennende tider

Vi har sett at Fiona har valper. Foreløpig vet vi ikke hvor mange, så det blir spennende å se. Det var ikke mulig å finne valper hos Aurora, så vi får prøve igjen ved neste løpetid. Valpene ventes født i midten av april.